Tp.HCM kiên quyết “mạnh tay” với các vi phạm về đất đai, xây dựng

UBND Tp.HCM vừa ban hành quyết định kế hoạch triển khai nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Tp.HCM kiên quyết “mạnh tay” với các vi phạm về đất đai, xây dựng

Theo đó, TP xác định về giải pháp, Sở TN&MT TP sẽ chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND quận, huyện, TP Thủ Đức rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã quá thời hạn thực hiện, tham mưu TP có biện pháp xử lý dứt điểm để bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất.

Các địa phương được yêu cầu kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm về luật đất đai, xây dựng, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng không phép, trái phép, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm, có biện pháp cụ thể.

Thanh tra TP chủ trì, phối hợp với các đơn vị thanh tra, kiểm tra các dự án, công trình khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Thanh tra còn có nhiệm vụ tham mưu đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương nếu để xảy ra các vi phạm trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất tại đô thị.

Sở Tài Nguyên và Môi trường Tp.HCM ổ chức, phối hợp với các bên liên quan kiên quyết thu hồi đất theo quy định của pháp luật đối với những dự án không đưa đất vào sử dụng, dự án triển khai chậm tiến độ, dự án bị chấm dứt chủ trương đầu tư, sử dụng đất sai mục đích, vi phạm pháp luật về đất đai, quy hoạch đô thị, xây dựng và bảo vệ môi trường.

UBND quận, huyện, TP Thủ Đức kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo thỏa đáng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân có sử dụng đất, có đất bị thu hồi.

Bảo Anh – Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Share to...