Thời hạn tối đa chủ đầu tư phải xin cấp sổ hồng cho người mua chung cư

Thời hạn chủ đầu tư phải xin cấp sổ hồng chung cư

Sau khi bán chung cư, chủ đầu tư có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cấp sổ hồng cho người mua trong thời gian quy định. 

Share to...