Shophouse: Phân khúc sinh lời trong năm 2019

Shophouse- mô hình tích hợp vừa ở vừa kinh doanh đã nhanh chóng lọt vào danh sách sản phẩm đáng xuống tiền của các nhà đầu tư. Dự báo tình hình năm 2019, phân khúc này sẽ tiếp tục dẫn đầu trong việc thu hút dòng vốn nhờ khả năng sinh lời lớn. Shophouse – […]