Nhượng cặp đất nhà phố Mỹ Phước, Phú Mỹ Hưng, Q.7

Kim