Những thủ tục sang tên sổ đỏ theo quy định mới nhất năm 2022 cần lưu ý

Các bước sang tên sổ đỏ hiện nay

Mua bán chuyển nhượng đất đai (sang tên sổ đỏ) là một trong những thủ tục pháp lý quan trong trong lĩnh vực đất đai. Việc sang tên sổ đỏ được thực hiện theo các bước dưới đây:

1/ Lập hợp đồng chuyển nhượng

Hai bên đến văn phòng công chứng, hoặc ủy ban nhân dân cấp xã lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất lưu ý việc ký kết hợp đồng được thực hiện trước mặt công chứng viên, hoặc cán bộ tư pháp của UBND

Khi đi mang theo các giấy tờ sau:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • CMND hoặc giấy tờ tương đương của hai bên;
 • Xác nhận tình trạng hôn nhân nếu chưa có gia đình, đăng ký kết hôn của bên có gia đình của cả hai bên;
 • Sổ hộ khẩu của hai bên;

2/ Kê khai nghĩa vụ tài chính:

 • Cơ quan nhà nước tiến hành thủ tục: Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất (bộ phận một cửa của huyện)
 • Thời hạn nộp nghĩa vụ tài chính: 10 ngày kể từ thời điểm nhận thông báo
 •  Những khoản phí, lệ phí phải nộp gồm:
  •  Lệ phí trước bạ: Bằng 0,5% giá trị quyền sử dụng đất cụ thể Tiền lệ phí phải nộp = (Diện tích đất) x (Giá đất) x 0,5%
  •  Thuế thu nhập cá nhân: là 2% theo chuyển nhượng bất động sản.
  •  Lệ phí địa chính: Căn cứ vào từng quyết định của địa phương
  •  Lệ phí thẩm định: Căn cứ pháp lý tùy thuộc vào từng địa phương.

3/ Nộp hồ sơ sang tên

a) Căn cứ pháp lý:

 • Luật đất đai năm 2013;
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP;
 • Thông tư số 24/2013/TT-BTNM

b) Thẩm quyền giải quyết: Hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm nộp tại UBND cấp xã nơi có đất hoặc Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện

c) Thời gian cấp giấy chứng nhận: Hiện nay theo quy định có thể rút ngắn là 15 ngày làm việc

d) Căn cứ pháp lý Nghị định số 01/2017/NĐ-CP được quy định như sau:

“Điều 61. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

1. Thời gian thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau:

b) Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày.”

Theo : luatminhkhue


Share to...