Những lưu ý cần nhớ khi đi làm sổ đỏ từ 1.9

Theo thông tư 09/2021/TT-BTNMT, từ ngày 1.9, người làm sổ đỏ sẽ không phải nộp kèm bản sao các giấy tờ chứng minh nhân thân như sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân và thêm các trường hợp đăng ký biến động đất đai được cấp sổ đỏ.

Thông tư 09/2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai có hiệu lực từ 1.9.2021.

Không cần bản sao CMND/CCCD/sổ hộ khẩu khi làm sổ đỏ

Theo Khoản 5 Điều 11 Thông tư 09 quy định, khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được vận hành và kết nối với dữ liệu lĩnh vực đất đai, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ sử dụng dữ liệu này để chứng minh nhân thân của người có nhu cầu làm sổ đỏ. Do đó, người dân sẽ không bị yêu cầu nộp bản sao các giấy tờ như CMND, CCCD, sổ hộ khẩu,…

Quy định mới này phù hợp với chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, giúp người dân không cần mang theo nhiều loại giấy tờ khi đi làm các thủ tục.

Tuy nhiên, tại những địa phương mà dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được chia sẻ và kết nối với dữ liệu lĩnh vực đất đai thì người dân đi làm thủ tục cấp sổ đỏ vẫn phải cung cấp bản sao CMND/CCCD như quy định hiện hành.

Thêm 2 trường hợp biến động được cấp sổ đỏ

Theo Khoản 2, 3 Điều 1 Thông tư 09.2021, bổ sung thêm trường hợp đăng ký biến động được cấp Giấy chứng nhận gồm:

Thửa đất được tách ra để cấp riêng Giấy chứng nhận đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã được cấp chung cho nhiều thửa.

Thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định.

Những lưu ý cần nhớ khi đi làm sổ đỏ từ 1.9
Từ ngày 1.9 sẽ có nhiều điểm mới thay đổi liên quan đến việc cấp sổ đỏ. Ảnh: LĐO

Thêm trường hợp phải ghi xác nhận thay đổi vào cấp sổ đỏ đã cấp

Thông tư 09 cũng đã làm rõ hơn cách viết xác nhận trên sổ đỏ trong trường hợp tặng cho thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác:

Trường hợp Nhà nước thu hồi một phần diện tích của thửa đất để được cấp Giấy chứng nhận thì Giấy chứng nhận đã cấp được ghi “Nhà nước thu hồi… m2, diện tích còn lại là… m2 có số hiệu thửa là…, tài sản gắn liền với đất còn lại là… (ghi đối với trường hợp đã chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất), theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”.

Trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ thửa đất thì sổ đỏ ghi: “Đã tặng cho toàn bộ thửa đất để làm… (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) theo… (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tặng cho đất)”.

Trường hợp tặng cho một phần diện tích của một hoặc một số thửa đất, tặng cho một thửa đất thì sổ đỏ đã cấp được ghi: “Đã tặng cho… m2″ thuộc thửa đất số… tờ bản đồ số…”; diện tích còn lại là… m2.

Theo khoản 5 Điều 1 Thông tư 09.2021 bổ sung cách ghi khi có thửa đất được tách ra để cấp riêng Giấy chứng nhận:

Trường hợp trên sổ đỏ đã cấp chung cho nhiều thửa đất, có thửa đất được tách ra để cấp riêng một Giấy chứng nhận thì trên Giấy chứng nhận đã cấp ghi “Thửa đất… (ghi số thửa, số tờ bản đồ) diện tích…m2 được tách ra để cấp riêng Giấy chứng nhận; theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”.

Lưu ý về mã vạch ở bìa 4 sổ đỏ

Thông tư 09.2021 cũng có những quy định mới về mã vạch sổ đỏ. Khi cấp sổ đỏ, mã vạch được in ở cuối trang 4 và có cấu trúc dạng MV = MX.MN.ST. Trong đó, MX là mã đơn vị hành chính cấp xã nơi có thửa đất (nếu thửa đất được cấp sổ nằm trên nhiều xã thì ghi theo mã của xã có diện tích đất lớn nhất).

Từ ngày 1.9.2021, trường hợp thửa đất nằm ở khu vực không có đơn vị hành chính cấp xã thì MX là mã đơn vị hành chính cấp huyện, nơi có thửa đất. Nếu sổ đỏ thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh thì MX là mã đơn vị hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Phương Duy( T/H)

Nguồn: Laodong.vn