Không xin cấp Sổ hồng chung cư cho người mua, chủ đầu tư có bị phạt?

Thời hạn chủ đầu tư cấp sổ hồng chung cư cho người mua

Sau khi bán chung cư, chủ đầu tư có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) cho người mua trong thời gian quy định.

Khong Xin Cap So Hong Chung Cu Cho Nguoi Mua Chu Dau Tu Co Bi Phat

Về trách nhiệm của chủ đầu tư dự án xây dựng dựng nhà ở thương mại trong đó có dự án chung cư thương mại, khoản 7 Điều 26 Luật Nhà ở quy định như sau:

Trong thời hạn 50 ngày, kể từ ngày bàn giao nhà ở cho người mua hoặc kể từ thời điểm bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận thì phải làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người mua, người thuê mua nhà ở, trừ trường hợp người mua, thuê mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp xây dựng nhà ở để cho thuê thì có trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ nhà ở theo quy định tại Điều 76 và Điều 77 của Luật này.

Đồng thời, khoản 4 Điều 13 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 cũng nêu rõ:

Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà, công trình xây dựng cho người mua hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua, trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Theo quy định này, có thể thấy, thời hạn để chủ đầu tư xây dựng dự án chung cư thương mại phải xin cấp Sổ hồng cho người mua là 50 ngày kể từ ngày bàn giao căn hộ chung cư trừ trường hợp người mua tự đề nghị để bản thân đi làm thủ tục cấp Sổ hồng.

Trong trường hợp chủ đầu tư không nộp hồ sơ làm thủ tục cấp sổ hồng cho người mua hoặc nếu người mua tự đi làm thủ tục cấp sổ hồng mà chủ đầu tư không cung cấp đủ giấy tờ thì sẽ bị phạt.

Mức phạt khi Chủ đầu tư không làm thủ tục cấp sổ hồng cho người mua

Hiện có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc đến hạn nhưng chủ đầu tư không thực hiện thủ tục xin cấp Sổ hồng cho người mua hoặc người mua chưa thể được cấp Sổ hồng chung cư. Trong đó có thể kể đến một số nguyên nhân như:

– Chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính nên chưa thể xin cấp Sổ hồng.

– Chủ đầu tư đang thế chấp dự án chung cư tại ngân hàng trước khi xin cấp Sổ hồng và hiện chưa giải chấp nhưng vẫn thực hiện bán căn hộ chung cư cho người mua.

Trong trường hợp này, chủ đầu tư đã vi phạm quy định nêu tại khoản 1 Điều 147 Luật Nhà ở bởi trước khi bán cho cá nhân thì chủ đầu tư bắt buộc phải giải chấp với tổ chức tín dụng (được thể hiện rõ trong Văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện bán của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà ở).

– Chủ đầu tư chậm thực hiện thủ tục xin cấp Sổ hồng chung cư cho người mua…

Trong đó, theo quy định tại Điều 31 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, nếu chủ đầu tư không nộp hồ sơ làm thủ tục cấp Sổ hồng cho người mua hoặc nếu người mua tự đi làm thủ tục cấp Sổ hồng mà chủ đầu tư không cung cấp đủ giấy tờ thì sẽ bị phạt.

Mức phạt cụ thể sẽ căn cứ vào thời hạn chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ xin cấp Sổ hồng cho người mua như sau:

Thời hạn chậm nộp hồ sơDưới 30 căn hộTừ 30 – dưới 100 căn hộTừ trên 100 căn hộ
50 ngày – 06 tháng10 – 30 triệu đồng30 – 50 triệu đồng50 – 100 triệu đồng
06 – 09 tháng30 – 50 triệu đồng50 – 100 triệu đồng100 – 300 triệu đồng
09 – 12 tháng50 – 100 triệu đồng100 – 300 triệu đồng300 – 500 triệu đồng
Từ 12 tháng trở lên100 – 300 triệu đồng300 – 500 triệu đồng500 triệu đồng – 01 tỷ đồng

Đồng thời, chủ đầu tư buộc phải nộp hồ sơ hoặc cung cấp đầy đủ giấy tờ cho người mua để người này tự đi nộp hồ sơ cấp Sổ hồng chung cư. Trong đó, thời gian chậm xin cấp Sổ hồng chung cư được tính từ ngày chủ đầu tư bàn giao căn hộ cho người mua.

 

[signature]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share to...