Hỏi – Đáp : Xác định diện tích đất ở khi tách thửa

Hỏi: Em là Nguyễn Thị Thùy Trang, hiện ở tại thôn Bồ Mưng 1, xã Điện Thắng Bắc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Em có một vấn đề như sau, nhờ báo hỗ…

Bà ngoại em có một mảnh đất được cha mẹ để lại, đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 1997 với nội dung là bản đồ số 9, thửa đất 790, diện tích 820 m2, mục đích sử dụng là đất thổ cư, thời gian sử dụng lâu dài. Mảnh đất này được nhà ông bà em khai hoang và sử dụng từ trước 1945.

Nay ông bà em muốn tách thửa để chia cho con cháu. Khi làm hồ sơ tách thửa, sau khi đo đạc đất thì diện tích còn lại 750 m2, và cơ quan địa chính thị xã Điện Bàn xác nhận chỉ công nhận 300 m2 là đất ở theo hạn mức địa phương, số đất còn lại nhà em muốn tách thửa thì phải đóng thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Lý do được đưa ra là không có hồ sơ chứng minh đất được hình thành trước năm 1980. Họ hướng dẫn về UBND xã làm giấy xác nhận đất đã được sử dụng ổn định từ trước năm 1980, tuy nhiên UBND xã trả lời là không thể xác nhận vì không có căn cứ.

Hoi Dap Xac Dinh Dien Tich Dat O Khi Tach Thua
Ảnh minh họa

Trả lời: Việc bạn thực hiện thủ tục tách thửa diện tích 300m2 đất trong tổng diện tích 820m2 sẽ không phải đóng tiền chuyển mục đích sử dụng đất như cơ quan địa chính thị xã yêu cầu do giấy CNQSDĐ đã cấp năm 1997 tại phần mục đích sử dụng ghi rất rõ ràng là đất thổ cư. Do đó giấy CNQSDĐ của gia đình bạn chỉ có một loại đất là đất thổ cư ngoài ra không có loại đất nào khác, toàn bộ diện tích 820m2 là đất thổ cư. Những trường hợp được coi là không xác định rõ diện tích đất thổ cư như sau: đất thổ cư + đất vườn hoặc đất thổ cư + đất vườn + ao ….. có nhiều loại đất trên cùng thửa đất và không ghi rõ con số diện tích cụ thể cho từng loại đất là bao nhiêu.

Theo quy định Điều 103 Luật đất đai năm 2013 về Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao cụ thể khoản 3 Điều 24 Nghị định 43 năm 2014 quy định:

“3. Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở được hình thành trước ngày 18 tháng 12 năm 1980, người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này mà trong giấy tờ đó chưa xác định rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được công nhận không phải nộp tiền sử dụng đất bằng diện tích thực tế của thửa đất đối với trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn 05 lần hạn mức giao đất ở, bằng 05 lần hạn mức giao đất ở đối với trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn 05 lần hạn mức giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.”

Trường hợp của gia đình bạn là chia tách đất thổ cư, bạn hoàn toàn đủ điều kiện chia tách mà không áp dụng hạn mức đất ở. Hạn mức đất ở chỉ áp dụng khi công nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với thửa đất hình thành do chia tách.

Vì vậy bạn có quyền khiếu nại đối với quyết định hành chính của cơ quan/cá nhân địa chính thị xã Điện Bàn, thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày bạn nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính. Đơn khiếu nại bạn nêu rõ chính xác thông tin cá nhân, thông tin thửa đất (ghi trên giấy CNQSDĐ), trình bày nội dung sự việc, tóm tắt quyết định hành chính mà bạn cho rằng xâm phạm đến quyền lợi của mình và yêu cầu giải quyết, bạn nộp trực tiếp/hoặc gửi qua đường bưu điện đến cơ quan/cá nhân ban hành ra quyết định.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn. Cám ơn đã gửi câu hỏi tới chúng tôi.

Theo Báo tài nguyên môi trường

Share to...