Hồ sơ xác nhận chuyển nhượng HĐMB Nhà ở Hình thành trong tương lai tại công ty PMH

Hướng dẫn nộp hồ sơ xác nhận chuyển nhượng (cá nhân bán) của PMH

Bên Bán và Bên mua sau khi Công chứng HĐ NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI xong thì chuẩn bị các thủ tục Giấy tờ sau đây để xác nhận chuyển Quyền và Nghĩa vụ :

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (CÁ NHÂN – CÁ NHÂN/CÔNG TY)

I. HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG
STT Giấy tờ cần nộp SL
1 Giấy xác nhận thanh toán (Sàn giao dịch BĐS PMH cấp) 1
2 Văn bản chuyển nhượng HĐ mua bán nhà (của Phòng Công chứng)VP Công chứng phát hành 7 bản gốc. 01 lưu PCC , Bên bán giữ 01 bản, 05 bản nộp tại sàn Phú Mỹ Hưng 05
3 Thông báo thuế thu nhập cá nhân (Bên bán) 1
4 Phiếu thu đóng thuế (nếu có) 1
5 Hợp đồng mua bán nhà giữa công ty và bên Bán 1
6 Thư bảo lãnh của Ngân hàng (Áp dụng HĐ ký sau 30/06/2015 & dự án chưa bàn giao) 1
7 Văn bản đồng ý chuyển nhượng bảo lãnh (HĐ ký sau 30/06/2015)_CĐT cung cấp form 2
8 Phiếu thu Phí Quản Lý đến ngày nộp hồ sơ (TH đã đến hạn nhận nhà quy định trên HĐ) 1
9 Giấy tờ cá nhân của bên Bán: CMND/CCCD/Passport + Hộ khẩu/ Thẻ tạm trú + Đăng kýkết hôn/ Xác nhận độc thân (Trường hợp đã kết hôn nhưng giao dịch chuyển nhượng

một người ngoài các giấy tờ nêu trên cung cấp thêm cam kết tài sản riêng

1
10 Giấy tờ cá nhân của bên Mua (là cá nhân) CMND/Passport, hộ khẩu/Thẻ tạm trú,Đăng ký kết hôn/Xác nhận độc thân 1/loại
Giấy tờ cá nhân của bên Mua (là Pháp Nhân) Giấy phép ĐKKD; CMND/Passport;Hộ khẩu/ Thẻ tạm trú người đại diện 1/loại
11 Bên mua đồng thời nộp hồ sơ xin cấp GCQ khi nộp hồ sơ xác nhận chuyển nhượng tạiChủ đầu tư (Đối với các dự án đã bàn giao) Vui lòng xem bảng hướng dẫn tại mục II

* BÊN CHUYỂN NHƯỢNG VÀ BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG PHẢI TRỰC TIẾP THỰC HIỆN GIAO DỊCH CHUYỂN NHƯỢNG TẠI SÀN GD BĐS PMH (Gồm nộp hồ sơ & Nhận văn bản xác nhận chuyển nhượng) .
* CÔNG TY PMH SẼ TỪ CHỐI TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÁC TRƯỜNG HỢP ỦY QUYỀN CHO BÊN THỨ BA THỰC HIỆN

II. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CNQSDĐ&SH (BÊN MUA)
STT Giấy tờ cần nộp SL Ghi chú
1 Hợp đồng mua bán nhà với chủ đầu tư (Từ đầu đến hết) 1 Bản copy
2 Văn bản xác nhận chuyển nhượng (PMH cấp) (Gồm các lần CN trước đây nếu có) 1 Bản copy
3 Văn bản chuyển nhượng HĐMB tại P.Công chứng (Gồm các lần CN trước đây nếu có) 3 1 Gốc + 2 Sao y
4 Thông báo thuế thu nhập cá nhân/ doanh nghiệp (Bên bán) (Gồm các lần CN trướcđây nếu có) 3 Bản sao y thị thực
5 Phiếu thu thuế/ Hóa đơn GTGT 3 Bản copy
6 Bên mua là cá nhân
CMND/CCCD/Passport + Hộ khẩu/Thẻ tạm trú (còn thời hạn) + ĐKKH/ xác nhận TTHN 3/loại Bản sao y thị thực
Trường hợp đã kết hôn nhưng muốn đứng tên một mình trên GCN: Đăng ký kết hôn + thỏa thuận tài sản riêng tài sản riêng 3/loại Sao y thực
7 Bên mua là công ty
-CMND/CCCD/Passport, Hộ khẩu/Thẻ tạm trú của người đại diện pháp luật 1/loại Bản sao y thị thực
– Giấy phép Đăng ký kinh doanh 3 Bản sao y thị thực
– Cam kết mua căn hộ để ở (Trường hợp công ty không có chức năng kinh doanh BĐS) 1 Bản chính
8 Giấy Ủy quyền để Công ty thay mặt ký tên trên các Đơn xin cấp giấy chứng nhận và bảnvẽ sơ đồ hiện trạng nhà (ĐC: Phòng CC Tân Thuận hoặ Phòng CC Bùi Thị Xuân) 1 Bản chính
*Những trường hợp đặc biệt vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn để được hướng dẫn trước khi nộp hồ sơ

Hướng dẫn nộp hồ sơ xác nhận chuyển nhượng (công ty bán) của PMH

Bên Bán và Bên mua sau khi Công chứng HĐ NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI xong thì chuẩn bị các thủ tục Giấy tờ sau đây để xác nhận chuyển Quyền và Nghĩa vụ :

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (CÔNG TY – CÁ NHÂN/CÔNG TY)

I. HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN BÁN – CÔNG TY)
STT Giấy tờ cần nộp SL Ghi chú
1 Giấy xác nhận thanh toán (Sàn giao dịch BĐS PMH cấp) 1 Bản copy
2 Văn bản chuyển nhượng HĐ mua bán nhà (của Phòng Công chứng) 5 Bản gốc
3 Hợp đồng mua bán nhà giữa công ty và bên Bán 1 Bản copy
4 Thư bảo lãnh của Ngân hàng (Áp dụng HĐ ký sau 30/06/2015 & dự án chưa bàn giao) 1 Bản gốc
5 Văn bản đồng ý chuyển nhượng thư bảo lãnh (Áp dụng HĐ ký sau 30/06/2015)_CĐT cấp form 2 Bản gốc
6 Phiếu thu Phí Quản Lý tính đến ngày nộp hồ sơ (Áp dụng trường hợp đã đến hạn nhận nhàquy định trên HĐ) 1 Bản copy
7 Giấy tờ của bên Bán
– Giấy phép ĐKKD 1 Bản sao y thị thực
– CMND/CCCD/Passport, Hộ khẩu/Thẻ tạm trú của người đại diện trước pháp luật 1 Bản sao y thị thực
– Biên bản họp HĐTV 1 Bản chính
– Giấy ủy quyền, CMND/Passport, Hộ khẩu/Thẻ tạm trú của người được UQ (nếu có) 1 Bản sao y thị thực
– Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp có thể hiện giao dịch chuyển nhượng BĐS 1 Bản sao y thị thực
– Hóa đơn GTGT (Bên bán xuất hóa đơn cho Bên mua) 1 Bản copy
8 Giấy tờ cá nhân của bên Mua (là cá nhân) CMND/Passport, hộ khẩu/Thẻ tạm trú,Đăng ký kết hôn/Xác nhận độc thân 1/loại Bản copy
Giấy tờ cá nhân của bên Mua (là Pháp Nhân) Giấy phép ĐKKD; CMND/Passport;Hộ khẩu/ Thẻ tạm trú người đại diện 1/loại Bản sao y thị thực
9 Bên mua đồng thời nộp hồ sơ xin cấp GCQ khi nộp hồ sơ xác nhận chuyển nhượng tạiChủ đầu tư (Đối với các dự án đã bàn giao) Vui lòng xem bảng hướng dẫn tại mục II

* BÊN CHUYỂN NHƯỢNG VÀ BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG PHẢI TRỰC TIẾP THỰC HIỆN GIAO DỊCH CHUYỂN NHƯỢNG TẠI SÀN GD BĐS PMH (Gồm nộp hồ sơ & Nhận văn bản xác nhận chuyển nhượng) .
* CÔNG TY SẼ TỪ CHỐI TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÁC TRƯỜNG HỢP ỦY QUYỀN CHO BÊN

THỨ BA THỰC HIỆN

* XIN LƯU Ý: 1 . Trong trường hợp giá trị hợp đồng chưa bao gồm TSDĐ thì HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG tại Phòng Công chứng phải có điều khoản quy định: Bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm nộp TSDĐ, các khoản phí, lệ phí liên quan đến việc xin cấp Giấy CNQSDĐ&SHN.
2 . Giấy giải chấp của Ngân hàng gửi CHỦ ĐẦU TƯ trong trường hợp có thế chấp: 01 bản chính
3. Trường hợp đã chuyển nhượng qua nhiều lần, cung cấp:
– Văn bản xác nhận chuyển nhượng từ Chủ Đầu Tư: 01 copy/lần CN
– Hợp đồng chuyển nhượng tại Phòng Công chứng: 01 copy/lần CN
4. Các giấy tờ yêu cầu nộp bản sao y thị thực phải còn thời hạn sao y trong vòng 6 tháng.
5 . Khi nộp hồ sơ chuyển nhượng yêu cầu sự có mặt của hai bên (Bên CN và bên nhận CN).

Trường hợp hai bên buộc phải ủy quyền cho người khác thực hiện giao dịch tại công ty cần cung cấp hồ sơ cá nhân thể hiện mối quan hệ có ràng buộc (Chủ Đầu Tư sẽ không tiếp nhận trường hợp ủy quyền cho đơn vị trung gian như công ty dịch vụ, môi giới,…); Với các trường hợp này Chủ đầu tư sẽ xem xét và xét duyệt từng trường hợp cụ thể.

II. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CNQSDĐ&SHN (BÊN MUA)
STT Giấy tờ cần nộp SL Ghi chú
1 Hợp đồng mua bán nhà với chủ đầu tư (Từ đầu đến hết) 1 Bản copy
2 Văn bản xác nhận chuyển nhượng (PMH cấp) (bao gồm các lần CN trước đây nếu có) 1 Bản copy
3 Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà (P. Công chứng)(bao gồm các lần CN trước đây nếu có) 3 1 Gốc + 2 Sao y
4 Thông báo thuế thu nhập cá nhân/ doanh nghiệp (Bên bán) (bao gồm các lầnCN trước đây nếu có) 3 Bản sao y thị thực
5 Phiếu thu thuế/ Hóa đơn GTGT 3 Bản copy
6 Bên mua là cá nhân
CMND/CCCD/Passport + Hộ khẩu/Thẻ tạm trú (còn thời hạn) 3+3 Bản sao y thị thực
Giấy đăng ký kết hôn hoặc Giấy xác nhận TTHN 3 Bản sao y thị thực
     Trường hợp đã kết hôn nhưng muốn đứng tên một mình trên GCN: Đăng ký kết hôn + tài sản riêng 3+3 Sao y thực
7 Bên mua là công ty
-CMND/CCCD/Passport, Hộ khẩu/Thẻ tạm trú của người đại diện trước pháp luật 1/loại Bản sao y thị thực
– ĐKKD 3 Bản sao y thị thực
– Cam kết mua căn hộ để ở (Trường hợp công ty không có chức năng kinh doanh BĐS) 1 Bản chính
8 Giấy Ủy quyền để Công ty thay mặt ký tên trên các Đơn xin cấp giấy chứng nhận vàbản vẽ sơ đồ hiện trạng nhà (ĐC: Phòng CC Tân Thuận hoặ Phòng CC Bùi Thị Xuân) 1 Bản chính
Xem thêm:  Thủ Tục Chuyển Đổi Mục Đích Sử Dụng Từ Đất Vườn Sang Đất Ở Mới Nhất