Giá căn hộ ở khu Đông TPHCM vẫn tiếp tục tăng

GIÁ CĂN HỘ KHU ĐÔNG CÓ XU HƯỚNG TIẾP TỤC TĂNG SAU ĐỀ XUẤT SỔ HỒNG CHUNG CƯ CÓ THỜI HẠN TỪ 50-70 NĂM

Sau đề xuất sổ hồng chung cư chỉ có thời hạn từ 50 – 70 năm, giá căn hộ tại khu Đông TPHCM vẫn neo ở mức cao và có xu hướng tiếp tục tăng trong thời gian tới.