Điều kiện cấp sổ hồng, sổ đỏ mới nhất

Điều kiện cấp sổ hồng, sổ đỏ mới nhất

Những trường hợp người sử dụng đất sẽ được cấp sổ đỏ, sổ hồng nếu đủ điều kiện của pháp luật:

Đối với đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Share to...