Đất nông nghiệp tại Quận 7 có thể chuyển đổi thành đất thổ cư không?

Có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất thổ cư ở Quận 7 không?

Tại điểm d khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 quy định về chuyển mục đích sử dụng đất, theo đó trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, tại khoản 2 Điều 57 Luật Đất đai 2013 cũng quy định khi chuyển mục đích sử dụng đất người người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Khoản 1 Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 còn quy khi chuyển mục đích sử dụng đất thì thửa đất của bạn còn phải phải phù hợp với mục đích sử dụng đất theo kế hoạch, quy hoạch của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, kế hoạch của UBND cấp huyện ban hành.

Dat Nong Nghiep Tai Quan 7 Co The Chuyen Doi Thanh Dat Tho Cu Khong

3. Thủ tục thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất 

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

  • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này);
  • Sổ đỏ hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Ngoài ra, bạn còn có thể phải chuẩn bị thêm:

  • Căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân (bản sao);
  • Sổ hộ khẩu.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

Theo Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

  • Người có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đến Phòng tài nguyên và môi trường.
  • Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm kiểm tra, thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa thửa đất, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của người sử dụng đất

Hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (nộp thuế) theo quy định của pháp luật;

Trình UBND có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính

Bước 3. Trả kết quả

Thời hạn giải quyết và trả kết quả: Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP:

  • Không quá 15 ngày;
  • Không được quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Diện tích đất nông nghiệp được tách thửa Quận 7 là bao nhiêu?