Chính sách Quyền riêng tư

Chào mừng bạn đến với Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Tại công ty chúng tôi, chúng tôi coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật hàng đầu. Vui lòng đọc kỹ thông tin dưới đây để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

1. Thu thập thông tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi, đăng ký dịch vụ hoặc liên hệ với chúng tôi. Thông tin có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin liên quan đến giao dịch hoặc tư vấn.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, đảm bảo tương tác hiệu quả và cung cấp thông tin liên quan. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để cải thiện dịch vụ và tương tác với bạn.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật mạnh mẽ để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ khỏi truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc mất mát. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.

4. Quyền lựa chọn và truy cập

Bạn có quyền lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào.

5. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư hoặc việc xử lý thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua info@batdongsandaiphat.vn

Chính sách Quyền riêng tư này có thể được cập nhật theo thời gian và bạn nên kiểm tra thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất.