Chính sách mới về đất đai có hiệu lực trong tháng 8/2022

Chính sách đất đai, xây dựng có hiệu lực từ tháng 8/2022

Trong tháng 8/2022 này sẽ có nhiều chính sách mới về đất đai có hiệu lực. Cụ thể như sau:

1. Sửa quy định về khai thác, sử dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản

Đây là nội dung đáng chú ý được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS)

 1. Online: Qua Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS tại địa chỉ http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn hoặc qua Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
 2. Thông qua hợp đồng giữa bên khai thác và cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở, thị trường BĐS
 3.  Thông qua phiếu/văn bản yêu cầu.

Trong khi đó, theo quy định cũ tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 117/2015/NĐ-CP, các hình thức khai thác gồm:

 • Qua mạng internet.
 • Qua Trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS.
 • Qua mạng chuyên dùng.
 • Qua phiếu hoặc văn bản yêu cầu.
 • Bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu và người có nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS.

(So với hiện hành thì quy định mới đã bỏ đi 02 hình thức: Qua mạng internet và qua mạng chuyên dùng)

****Bổ sung quy định về đăng ký, cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản:

Cụ thể, việc đăng ký và cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được thực hiện như sau:

– Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản gửi phiếu yêu cầu cho cơ quan, đơn vị được giao quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo các hình thức sau:

 • Nộp trực tiếp theo hình thức văn bản cho Bên cung cấp;
 • Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;
 • Đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Bên cung cấp;

– Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, Bên cung cấp xem xét cấp quyền truy cập quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản hợp lệ;

– Trường hợp từ chối cung cấp quyền khai thác, sử dụng, Bên cung cấp phải trả lời nêu rõ lý do.

2. Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây mới nhà ở

Chinh Sach Moi Ve Dat Dai Co Hieu Luc Trong Thang 8 2022

Cũng từ 15/8/2022 này chính sách mới về đất đai liên quan đến việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được chính thức áp dụng theo quy định tại Thông tư 01/2022/TT-BXD.

Theo đó, hộ nghèo, hộ cận nghèo: Được hỗ trợ xây mới/sửa chữa nhà ở ký cam kết và đăng ký với Uỷ ban nhân dân cấp xã, đề xuất chọn mẫu nhà, phương thức xây mới hoặc sửa chữa. Định mức trong trường hợp này là 40 triệu đồng/hộ/nhà xây mới; 20 triệu đồng/hộ/sửa chữa nhà từ nguồn ngân sách Trung ương.

– Hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025) trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, đang cư trú trên địa bàn huyện nghèo và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (sau đây viết tắt là Chương trình) có hiệu lực thi hành tối thiểu 03 năm;

– Đối tượng thụ hưởng hỗ trợ nhà ở không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, đề án, chính sách khác.

Tiêu chí để hộ nghèo được hỗ trợ được nêu chi tiết tại Điều 3 Thông tư 01/2022 gồm:

– Chưa có nhà/có nhà nhưng nhà ở không bền chắc khi có ít nhất hai trong ba kết cấu chính là nền – móng, khung – tường, mái làm bằng vật liệu không bền chắc.

– Diện tích nhà ở bình quân đầu người nhỏ hơn 8m2.

– Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chính sách khác.

Và theo Điều 5 Thông tư này, thứ tự hộ nghèo được ưu tiên hỗ trợ nhà ở như sau: Dân tộc thiểu số; có thành viên là người có công; có thành viên là đối tượng được bảo trợ xã hội; có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật; ở tại vùng thường xuyên xảy ra thiên tai…


Nguồn:luatvietnam.vn

Share to...