Chính phủ yêu cầu trả phí thông tin thị trường bất động sản từ ngày 15/8

Sử dụng thông tin thị trường bất động sản phải trả phí từ ngày 15/8

Từ ngày 15/8 tới đây, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân muốn sử dụng thông tin trên hệ thống dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS) được kết nối với cơ sở dữ liệu đất đai sẽ phải trả một khoản phí theo quy định.

Chinh Phu Yeu Cau Tra Phi Thong Tin Thi Truong Bat Dong San Tu Ngay 15 8
Ngày 15/8/2022 , Nghị định 44/2022/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực. Nghị định này thay thế Nghị định số 117 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS.

Theo đó, hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS gồm cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường BĐS; hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác thông tin về nhà ở và thị trường BĐS.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin phải nộp kinh phí khai thác, sử dụng thông tin về nhà ở, thị trường BĐS theo quy định. Số tiền thu được từ dịch vụ cung cấp thông tin, dữ liệu được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Chỉ còn 3 hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS gồm:

  • Qua cổng thông tin batdongsan.xaydung.gov.vn, cổng thông tin điện tử của các Sở Xây dựng
  • Thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu
  • Bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý hệ thống thông tin với bên khai thác, sử dụng dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Khi có nhu cầu đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, tổ chức, cá nhân gửi phiếu yêu cầu cho cơ quan, đơn vị được giao quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu bằng cách nộp trực tiếp theo hình thức văn bản, gửi qua đường công văn, fax, bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của bên cung cấp.

Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, bên cung cấp xem xét cấp quyền truy cập quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS hợp lệ. Trường hợp từ chối cung cấp quyền khai thác, sử dụng, bên cung cấp phải trả lời nêu rõ lý do.

Nguyên tắc khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản như hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Nhằm đảm bảo tính thống nhất trong quá trình quản lý, vận hành, Chính phủ giao Bộ Xây dựng sử dụng bộ máy, biên chế được giao để thực hiện việc quản lý, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS tại T.Ư

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ được phân công thực hiện việc quản lý, vận hành hệ thống thông tin ở T.Ư và địa phương; Sở Xây dựng sử dụng bộ máy, biên chế được giao lập phương án tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp yêu cầu quản lý, vận hành hệ thống thông tin tại địa phương theo nguyên tắc không làm tăng bộ máy biên chế, báo cáo UBND cấp tỉnh.

Cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS được phép thuê hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin theo quy định pháp luật về ngân sách Nhà nước, pháp luật về đấu thầu; Việc lựa chọn tổ chức có đủ điều kiện năng lực đảm nhận thực hiện một số nội dung trong việc xây dựng, quản lý hệ thống thông tin theo quy định pháp luật về ngân sách Nhà nước, pháp luật đầu tư công, pháp luật đấu thầu, pháp luật an toàn thông tin mạng, pháp luật an ninh mạng và quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Tổ chức được lựa chọn thực hiện công việc xây dựng, quản lý hệ thống thông tin phải có đủ điều kiện năng lực về kinh nghiệm hoạt động, nhân sự, thiết bị và các điều kiện khác phù hợp với nội dung công việc đảm nhận; Các tổ chức được lựa chọn thực hiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công việc theo quy định tại Nghị định này và quy định pháp luật khác liên quan.

Xem thêm:

[signature]

Nguồn: kinhtedothi.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share to...