Chi tiết thủ tục thay đổi địa chỉ trên sổ đỏ năm 2021

Vì nhiều lý do khác nhau mà hộ gia đình, cá nhân phải thay đổi địa chỉ trên sổ đỏ đã cấp. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về thay đổi địa chỉ trên sổ đỏ.

Chi Tiet Thu Tuc Thay Doi Dia Chi Tren So Do Nam 2021

Hồ sơ thay đổi địa chỉ trên sổ đỏ

Hồ sơ nộp khi xác nhận thay đổi thông tin về địa chỉ trên sổ đỏ đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được quy định tại khoản 6 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT.

Hồ sơ gồm có:

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

– Bản sao giấy tờ chứng minh việc thay đổi địa chỉ (bản sao sổ hộ khẩu).

Trình tự thực hiện thay đổi địa chỉ trên sổ đỏ

Bước 1: Nộp hồ sơ

Căn cứ Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nơi nộp hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân như sau:

Cách 1: Nộp hồ sơ tại Ủy ban Nhân dân (UBND) cấp xã nếu có nhu cầu

Cách 2: Không nộp hồ sơ tại UBND cấp xã

– Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện; nơi chưa có Văn phòng đăng ký đất đai thì nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

– Địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thì nộp tại bộ phận một cửa theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Bước 3: Giải quyết yêu cầu

Bước 4: Trao kết quả

Thời hạn thực hiện thay đổi địa chỉ trên sổ đỏ

Thời hạn thực hiện do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 20 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, thời hạn trên không bao gồm ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật.

TRANG THIỀU (T/H)
Share to...