CẬP NHẬT GIỎ HÀNG BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ MỸ HƯNG 7/2022

DANH SÁCH BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ MỸ HƯNG CHO THUÊ THÁNG 6-7/2022

BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ MỸ HƯNG
CHO THUÊ

Diện Tích
m2

Giá

Thông tin Chi tiết Bất Động Sản Cần Cho Thuê
(diện tích, thiết kế, hình ảnh thực tế, hotline liên hệ..)
Biệt thự Chateau187.580 Triệuhttps://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-biet-thu-chateau-phu-my-hung-nha-dep-1-buoc-xuong-ho-boi-gia-3500-thang/
Biệt thự Chateau187,53.500$/ thánghttps://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-biet-thu-chateau-phu-my-hung-bao-gom-4pn-noi-that-day-du/
Biệt Thự Hưng Thái12635 triệu/thánghttps://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-can-biet-thu-hung-thai-phu-my-hung/
Biệt Thự Mỹ Thái 11261.500$/ thánghttps://batdongsandaiphat.vn/can-tho-thue-biet-thu-my-thai-1phu-my-hung/
Biệt Thự Nam Viên2723000$/ thánghttps://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-biet-thu-cao-cap-phu-my-hung-gia-tot/
Căn hộ Hưng Phúc981.350$/ thánghttps://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-can-ho-hung-phuc-premier-gia-tot-noi-that-cao-cap-3-phong-ngu/
Căn hộ Midtown1131.750$/thánghttps://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-can-ho-midtown-the-peak-3-phong-ngu-view-ho-boi/
Căn hộ Midtown1131.800$/thánghttps://batdongsandaiphat.vn/midtown-the-peak-3-phong-ngu-full-noi-that-cho-thue-gia-tot/
Căn hộ Midtown1342.500$/thánghttps://batdongsandaiphat.vn/shop-house-can-goc-m8-phu-my-hung-cho-thue-gia-chi-2500/
Căn hộ Midtown1833000$/thánghttps://batdongsandaiphat.vn/shop-house-midtown-the-peak-doi-dien-truong-quoc-te-cho-thue/
Căn hộ Midtown1111.500$/thánghttps://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-shop-house-can-goc-khu-midtown-m8-phu-my-hung/
Căn hộ Midtown8124 triệu/thánghttps://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-can-ho-cao-cap-midtown-the-peak-nha-dep-phu-my-hung-q7-2/
Căn hộ Midtown1302.400$/thánghttps://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-can-ho-midtown-the-peak-gia-tot-noi-that-cao-cap-3-phong-ngu-wiew-song/
Căn hộ Midtown891.100$/thánghttps://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-can-ho-midtown-m5-gia-tot-2pn-2wc-phu-my-hung-quan-7/
Căn hộ Midtown801.000$/thánghttps://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-can-ho-cao-cap-midtown-the-peak-gia-tot-phu-my-hung-q7/
Căn hộ Midtown801.300$/thánghttps://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-can-ho-cao-cap-midtown-signature-nha-dep-phu-my-hung-q7/
Căn hộ Midtown901.800$/ thánghttps://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-can-ho-midtown-the-peak-gia-tot-noi-that-cao-cap-2-phong-ngu/
Căn hộ Nam Phúc7816 triệu/thánghttps://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-can-ho-nam-phuc-premier-phu-my-hung/
Căn hộ Riverpark Premier1302.300$/thánghttps://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-can-ho-view-song-3-phong-ngu-riverpark-premier-pmh/
Căn hộ Riverpark Premier1302.200$https://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-can-ho-riverpark-premier-phu-my-hung/
Nhà Phố Mỹ Hoàng1082000$/thánghttps://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-nha-pho-phu-my-hung-mat-tien-nguyen-van-linh-quan-7/
Riverparrk Premier130800$/tháng

https://batdongsandaiphat.vn/can-ho-riverpark-premier-3-phong-ngu-cho-thue-chi-1-800-thang/

BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ MỸ HƯNG ĐANG BÁN THÁNG 6-7/2022

Bất Động Sản

Phú Mỹ Hưng

BÁN

Diện Tích
m2
GiáThông tin Chi tiết Bất Động Sản Cần Bán
(diện tích, thiết kế, hình ảnh thực tế, hotline liên hệ..)
Biệt thự Chateau187.595 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-biet-thu-lau-dai-chateau-nha-
dep-phong-cach-tan-co-dien-phap-day-du-noi-that-vao-o-ngay-95-ty/
Biệt Thự Mỹ Giang40090 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-my-giang-phu-my-hung/
Biệt Thự Mỹ Giang40090 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-my-giang-phu-my-hung-2/
Biệt Thự Mỹ Giang21656 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-nhanh-can-song-lap-
my-giang-phu-my-hung-gia-55-ty/
Biệt Thự Mỹ Giang21153 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-khu-pho-my-giang-
phu-my-hung-gia-53-ty-dien-tich-211m2/
Biệt Thự Mỹ Giang21153 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/72733/
Biệt Thự Mỹ Giang21153 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-khu-pho-my-giang-
phu-my-hung-gia-53-ty-dien-tich-211m2-2/
Biệt Thự Mỹ Giang21252.5 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/chi-duy-nhat-1-can-song-lap-
phu-my-hung-ban-gia-52-ty/
Biệt Thự Mỹ Giang21153 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-khu-pho-my-giang-
phu-my-hung-gia-53-ty-dien-tich-211m2-3/
Biệt thự Mỹ Giang211,553 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-biet-thu-khu-my-giang-nha-dep-co-san-vuon53-ty/
Biệt Thự Mỹ Hào20778 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-song-lap-ha-huy-tap-phu-my-hung/
Biệt Thự Mỹ Kim20579 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-biet-thu-song-lap-my-kim-pmh-79-ty/
Biệt Thự Mỹ Kim204.2579 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-biet-thu-my-kim-phu-my-
hung-nha-dep-duong-lon-view-truc-dien-cong-vien-79-ty/
Biệt Thự Mỹ Phú 2256M270 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-biet-thu-tu-lap-my-phu-
dien-tich-16-x-16-gia-tot-phu-my-hung-quan-7/
Biệt Thự Mỹ Phú 314044 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-biet-thu-lien-ke-my-phu-3-phu-my-hung-
dong-nam-duong-lon-doi-dien-truong-canada-gia-44-ty/
Biệt Thự Mỹ Thái 120370 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-my-thai-1-phu-my-hung/
Biệt Thự Mỹ Thái 212633 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-nha-biet-thu-lien-ke-my-
thai-duong-noi-khu-gan-duong-nguyen-luong-bang-2/
Biệt Thự Mỹ Thái 318058 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-biet-thu-goc-cong-vien-my-thai-3-pmhq7-3/
Biệt thự Mỹ Văn28079 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-biet-thu-don-lap-my-van-
gia-tot-nhat-phu-my-hung/
Biệt thự Mỹ Văn19857 tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-biet-thu-don-lap-my-van-
gia-tot-nhat-phu-my-hung-2/
Biệt Thự Mỹ Văn 128079 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-don-lap-my-van-
gan-cong-vien-hoa-anh-dao-gia-79-ty/
Biệt Thự Mỹ Văn 112645 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/can-biet-thu-lien-ke-my-van-d
uy-nhat-tren-duong-16-phu-my-hung-2/
Biệt Thự Mỹ Văn 112644.8 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-lien-ke-my-van-duong-16-
gia-44-8-ty-dien-tich-126m2/
Biệt Thự Mỹ Văn 112644.8 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-lien-ke-my-van-duong-16-
gia-44-8-ty-dien-tich-126m2-2/
Biệt Thự Mỹ Văn 112645 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-biet-thu-khu-thuong-mai-phu-my-hung/
Biệt Thự Mỹ Văn 112644 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-biet-thu-my-van-duong-16-doi-dien-midtown/
Biệt Thự Nam Đô137,644 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/chuyen-nhuong-biet-thu-lien-ke-
khu-pho-nam-do-phu-my-hung/
Biệt Thự Nam Đô37444 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-nam-do-phu-my-hung-
dien-tich-sd-374m22-gia-44-ty/
Biệt Thự Nam Đô13744 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-nam-do-phu-my-hung-gia-
44-ty-dien-tich-374m2-su-dung/
Biệt Thự Nam Đô13744 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-nam-do-phu-my-hung-gia-
44-ty-dien-tich-374m2-su-dung-2/
Biệt Thự Nam Đô137.644 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/can-ban-can-biet-thu-nam-do-
dep-moi-nha-co-ham-san-vuon-44ty/
Biệt thự Nam Đô14444 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-biet-thu-nam-do-pmhnha-dep-vao-o-lien/
Biệt Thự Nam Thiên286,785 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-sieu-biet-thu-nam-thien-2-
khu-canh-doi-pmh-q7-2/
Biệt Thự Nam Thiên286,785 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-biet-thu-khu-canh-doi-
phu-my-hung-vi-tri-thuan-tien-va-gia-tot/
Biệt Thự Nam Thông27098 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-nam-thong-1nha-dep-co-ho-boi-ban-98-ty/
Biệt Thự Nam Thông342108 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/can-ban-gap-biet-thu-goc-ngay-
nam-thong-3-phu-my-hung-gia-re-bat-ngo/
Biệt Thự Nam Thông25263.5 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-lo-dat-goc-xay-biet-thu-phu-my-hung/
Biệt Thự Nam Thông14444 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-nhanh-can-villa-moi-xay-khu-
nam-thong-phu-my-hung-42-ty/
Biệt Thự Nam Thông19857.5 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/chu-em-gui-ban-lo-dat-xay-biet-thu-
duong-lon-phu-my-hung/
Biệt Thự Nam Thông12643 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-lien-ke-mat-tien-
duong-so-20-phu-my-hung-full-noi-that/
Biệt Thự Nam Thông19857 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-lo-dat-biet-thu-nam-thong
-11x18m-ban-57-ty-287tr-m%c2%b2-phu-my-hung-q7/
Biệt Thự Nam Thông21670 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-cap-dat-nam-thong-phu-my-hung-huong-
dong-nam-mt-duong-lon-phu-hop-xay-vua-o-vua-lam-van-phong-gia-70-ty/
Biệt Thự Nam Viên12639 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-lien-ke-kdc-nam-vien-phu-my-hung-
nha-dep-huong-tay-bac-duoi-39-ty/
Biệt Thự Phú Gia31788 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-biet-thu-phu-gia-317m2-
view-cong-vien-san-vuon-rong-co-the-lam-ho-boi-88-ty/
Biệt Thự Phú Gia575193 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-phu-gia-sieu-biet-thu-pmh/
Căn h Ascentia695.7 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/can-ban-gap-can-ho-ascentia-pmh-q7-dt
-69m2-2pn-2wc-gia-5-7-ty/
Căn hộ Cảnh Viên20011 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/10-ty-so-huu-ngay-can-penhouse-
ngam-toan-canh-phu-my-hung/
Căn hộ Green Valley1297.3 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-green-valley-cao-cap-gia-tot/
Căn hộ Green Valley130m27.3 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/can-ho-green-valley-phu-my-hung-quan-7-
3-phong-ngu-full-noi-that-cao-cap-gia-ban-7-3-ty-thuong-luong/
Căn hộ Green Valley1176.8 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-green-valley-
3pn-2wc-nha-dep-gia-tot-phu-my-hung-quan-7-2/
Căn hộ Green Valley1286.95 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-green-valley-3pn-
2wc-nha-dep-can-goc-phu-my-hung-q7/
Căn hộ Happy Valley29326 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-duplex-san-vuon-happy-valley-premier-
dt-293m-phu-my-hung-q7/
Căn hộ Happy Valley115.65.45 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-happy-valley-quan-7-pmh-
dt-115-6m2-3pn-2wc-gia-5-450-ty/
Căn hộ Happy Valley17012.7 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-happy-valley-
quan-7-pmh-dt-170m2-4pn-4wc-gia-12-7-ty/
Căn hộ Hưng Phúc946.25 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-lo-can-ho-cao-cap-hung-phuc-premier-
3pn-2wc-phu-my-hung-quan-7/
Căn hộ Hưng Phúc784.2 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-cao-cap-hung-phuc-
78m2-gia-4-2-ty-full-noi-that-2/
Căn hộ Hưng Phúc783.6 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-hung-phuc-happy-residence-
gia-tot-2pn-2wc-phu-my-hung-quan-7/
Căn hộ Hưng Phúc975.25 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/can-ban-can-ho-hung-phuc-pmh-q7-
dt-97m2-3pn-2wc-gia-5-250-ty/
Căn hộ Hưng Phúc783.8 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-hung-phuc-happy-residence-
2pn-2wc-gia-tot-phu-my-hung-q7/
Căn hộ Hưng Phúc784.2 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/can-ban-gap-can-ho-hung-phuc-
pmh-q7-dt-78m2-2pn-2wc-gia-4-2-ty/
Căn hộ Hưng Phúc783.9 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-cao-cap-hung-phuc-
78m2-full-noi-that-3-9-ty/
Căn hộ Midtown805.8 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-2-phong-ngu-
midtown-the-peak-phu-my-hung-quan-7/
Căn hộ Midtown1119 tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-homidtown-the-signature-gia-tot-
noi-that-cao-cap-3-phong-ngu-wiew-song/
Căn hộ Midtown806.1 tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-midtown-the-signature-gia-tot-
noi-that-cao-cap-2-phong-ngu-10/
Căn hộ Midtown806.1 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/can-ban-can-ho-midtown-gia-tot/
Căn hộ Midtown815.7 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/can-ban-can-ho-midtown-gia-tot-2/
Căn hộ Midtown805.6 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-lo-can-ho-midtown-signature-view-
dong-nam-huong-mat-pmh-q7/
Căn hộ Midtown895.35 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-midtown-the-grande-gia-tot-
2pn-2wc-phu-my-hung-q7/
Căn hộ Midtown806.1 tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-midtown-the-signature-
gia-tot-noi-that-cao-cap-2-phong-ngu-10-2/
Căn hộ Midtown694.350 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-va-cho-thue-can-ho-hung-phuc-premier-
gia-tot-noi-that-cao-cap-2-phong-ngu-3/
Căn hộ Midtown1308.9 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/can-ban-gap-can-ho-midtown-m6-
130m2-gia-ban-8-9ty-bao-het-2/
Căn hộ Midtown806.5 tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-midtown-the-signature-gia-tot-
noi-that-cao-cap-2-phong-ngu-11/
Căn hộ Midtown807 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-midtown-the-signature-
gia-tot-noi-that-cao-cap-2-phong-ngu-12/
Căn hộ Midtown805.9 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/can-ban-gap-can-ho-midtown-m8-
80m2-gia-ban-5-9ty-bao-het-2/
Căn hộ Midtown684.25 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/can-ban-gap-can-ho-midtown-m6-
68m2-gia-ban-4-250ty-bao-het/
Căn hộ Midtown1208.9 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/can-ban-gap-can-ho-midtown-
m6-120m2-gia-ban-8-9ty-bao-het/
Căn hộ Midtown806.1 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-cao-cap-midtown-signature-
nha-dep-phu-my-hung-quan-7-2/
Căn hộ Midtown695.1 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-hoac-cho-thue-can-ho-cao-cap-
hung-phuc-premier-nha-dep-phu-my-hung-q7/
Căn hộ Midtown805.3 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-midtown-signature-
2pn-2wc-gia-lo-5ty3-phu-my-hung-quan-7/
Căn hộ Midtown12313.9 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/can-ban-can-ho-midtown-quan-7-
pmh-dt-123-m2-3pn-2wc-gia-13-9-ty/
Căn hộ Midtown806.1 tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-midtown-the-peak-
gia-tot-wiew-dai-phun-nuoc-2-phong-ngu/
Căn hộ Midtown805.9 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-lo-can-ho-cao-cap-midtown-the-peak-
2pn-2wc-phu-my-hung-q7/
Căn hộ Midtown805.9 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-lo-can-ho-cao-cap-midtown-the-peak-
2pn-2wc-phu-my-hung-q7-2/
Căn hộ Midtown805.5 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-cao-cap-midtown-signature-
2pn-2wc-gia-tot-phu-my-hung-q7/
Căn hộ Midtown1298.6 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-midtown-symphony-
can-goc-gia-tot-phu-my-hung-quan-7/
Căn hộ Midtown624.2 tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-midtown-the-singature-gia-tot-
noi-that-cao-cap-1-phong-ngu/
Căn hộ Midtown1209 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/can-ban-gap-can-ho-midtown-m7-
120m2-gia-ban-9ty-bao-het/
Căn hộ Midtown12211.55 tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-midtown-
gia-lo-cho-khach-vua-o-vua-dau-tu/
Căn hộ Midtown12310.9 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-view-song-
midtown-the-peak-3-phong-ngu/
Căn hộ Midtown987.5 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/can-ban-gap-can-ho-midtown-m8-
98m2-gia-ban-7-5ty-bao-het/
Căn hộ Midtown1009.5 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/can-ban-gap-can-ho-midtown-m8-
100m2-gia-ban-9-5ty-bao-het/
Căn hộ Midtown12211 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/can-ban-lo-gap-can-ho-midtown-m8-
122m2-gia-ban-11-ty-bao-het/
Căn hộ Midtown825,9 tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-midtown-the-signature-gia-tot-
noi-that-cao-cap-2-phong-ngu-13/
Căn hộ Midtown1158.65 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/can-ho-view-song-3-phong-ngu-
khu-midtown-signature-ban/
Căn hộ Penthouse Hưng Vượng 1587.5 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-penhouse-hung-vuong-
quan-7-pmh-dt-158-m2-4pn-4wc-gia-7-5-ty/
Căn hộ Riverpark Premier13011.5 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-view-song-
3-phong-ngu-riverpark-premier-lau-cao/
Căn hộ Riverpark Residence12311 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-cao-cap-riverpark-premier-
3pn-2wc-nha-dep-phu-my-hung/
Căn hộ Riverpark Residence1267.3 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-river-park-1-quan-
7-pmh-dt-126m2-3pn-2wc-gia-7-3-ty/
Căn hộ Riverpark
Residence
7.4 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-3-phong-ngu-view-biet-thu-
khu-riverside-residence-pmh/
Căn hộ Riverpark
Residence
18012 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-riverside-quan-7-pmh-
dt-180-m2-3pn-2wc-gia-12-ty/
Căn hộ Sky Garden2928.9 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-penhouse-sky-garden-3-
nha-dep-gia-tot-phu-my-hung-q7/
Căn hộ Sky Garden702.9 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-sky-garden-quan-7-
pmh-dt-70-m2-2pn-3wc-gia-2-9-ty/
Căn hộ Star Hill94.54.9 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-star-hill-
3-phong-ngu-full-noi-that-gia-4-9-ty/
Căn h Urban Hill108.687.9 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/can-ban-can-ho-urban-hill-quan-7-pmh-
dt-108-68m2-3pn-2wc-gia-7-9-ty/
Đất biệt thự Khu cảnh đồi990275 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-dat-biet-thu-don-lap-dien-tich-lon-
990m2-trung-tam-canh-doi-phu-my-hung-gia-275-ty/
Đất Nhà Phố Hưng Phước11125 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/lo-dat-gia-re-nhat-thi-truong-dat-nha-pho-
phu-my-hung-111m2-25-ty-kp-hung-phuoc-2/
Lavila69.2512.7 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/can-ban-nhanh-nha-o-
lavila-nha-be-12-7ty-gia-re-nhat-khu-vuc/
Lavila96.2512.7 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/can-ban-nhanh-nha-o-lavila-
nha-be-12-7ty-gia-re-nhat-khu-vuc-2/
Lavila96,2512.7 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-nhanh-biet-thu-lavila-
kien-a-gia-tot-nhat-thi-truong/
Lavila30078 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-don-lap-laviva-de-rio-
dien-tich-300m2-gia-78ty/
Nhà Phố
Nam Quang
11132 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-nha-pho-nam-quang-mat-tien-
ly-long-tuong-phu-my-hung-duong-thong-gia-32-ty/
Nhà Phố Hưng Gia11137 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/gia-tot-dau-tu-cho-can-biet-thu-
pho-hung-gia-phu-my-hung-gia-36-ty/
Nhà Phố Hưng Gia33386 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-khach-san-hung-gia-3-333m2-
khu-van-hoa-giai-tri-phu-my-hung-quan-7/
Nhà Phố Hưng Gia11137 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/gia-tot-dau-tu-cho-can-biet-thu-pho-hung-gia-
phu-my-hung-gia-36-ty-2/
Nhà Phố Hưng Gia11136 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/nha-pho-thuong-mai-hung-gia-phu-my-hung/
Nhà Phố Hưng Gia11138 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-nha-pho-hung-gia-phu-my-hung-
mt-duong- phan-khiem-ich-nha-dep-co-ham-thang-may-dang-
co-san-hop-dong-thue-60tr-thang/
Nhà Phố Mỹ Toàn14857 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-lien-ke-my-toan-
khu-canh-doi-phu-my-hung/
Nine South14020 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/ban-biet-thu-ninesouth-nha-be-20-ty/
Nine South122,521.4 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/can-ban-biet-thu-nine-south-
ngay-truc-duong-thuong-mai/
Riviera Point1256.8 Tỷhttps://batdongsandaiphat.vn/can-ho-goc-3pn-the-view-rivierapoint-
full-noi-that-view-phao-hoa/