CẬP NHẬT GIỎ HÀNG BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ MỸ HƯNG 7/2022

DANH SÁCH BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ MỸ HƯNG CHO THUÊ THÁNG 6-7/2022

BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ MỸ HƯNG
CHO THUÊ

Diện Tích
m2

Giá

Thông tin Chi tiết Bất Động Sản Cần Cho Thuê
(diện tích, thiết kế, hình ảnh thực tế, hotline liên hệ..)
Biệt thự Chateau 187.5 80 Triệu https://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-biet-thu-chateau-phu-my-hung-nha-dep-1-buoc-xuong-ho-boi-gia-3500-thang/
Biệt thự Chateau 187,5 3.500$/ tháng https://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-biet-thu-chateau-phu-my-hung-bao-gom-4pn-noi-that-day-du/
Biệt Thự Hưng Thái 126 35 triệu/tháng https://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-can-biet-thu-hung-thai-phu-my-hung/
Biệt Thự Mỹ Thái 1 126 1.500$/ tháng https://batdongsandaiphat.vn/can-tho-thue-biet-thu-my-thai-1phu-my-hung/
Biệt Thự Nam Viên 272 3000$/ tháng https://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-biet-thu-cao-cap-phu-my-hung-gia-tot/
Căn hộ Hưng Phúc 98 1.350$/ tháng https://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-can-ho-hung-phuc-premier-gia-tot-noi-that-cao-cap-3-phong-ngu/
Căn hộ Midtown 113 1.750$/tháng https://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-can-ho-midtown-the-peak-3-phong-ngu-view-ho-boi/
Căn hộ Midtown 113 1.800$/tháng https://batdongsandaiphat.vn/midtown-the-peak-3-phong-ngu-full-noi-that-cho-thue-gia-tot/
Căn hộ Midtown 134 2.500$/tháng https://batdongsandaiphat.vn/shop-house-can-goc-m8-phu-my-hung-cho-thue-gia-chi-2500/
Căn hộ Midtown 183 3000$/tháng https://batdongsandaiphat.vn/shop-house-midtown-the-peak-doi-dien-truong-quoc-te-cho-thue/
Căn hộ Midtown 111 1.500$/tháng https://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-shop-house-can-goc-khu-midtown-m8-phu-my-hung/
Căn hộ Midtown 81 24 triệu/tháng https://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-can-ho-cao-cap-midtown-the-peak-nha-dep-phu-my-hung-q7-2/
Căn hộ Midtown 130 2.400$/tháng https://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-can-ho-midtown-the-peak-gia-tot-noi-that-cao-cap-3-phong-ngu-wiew-song/
Căn hộ Midtown 89 1.100$/tháng https://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-can-ho-midtown-m5-gia-tot-2pn-2wc-phu-my-hung-quan-7/
Căn hộ Midtown 80 1.000$/tháng https://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-can-ho-cao-cap-midtown-the-peak-gia-tot-phu-my-hung-q7/
Căn hộ Midtown 80 1.300$/tháng https://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-can-ho-cao-cap-midtown-signature-nha-dep-phu-my-hung-q7/
Căn hộ Midtown 90 1.800$/ tháng https://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-can-ho-midtown-the-peak-gia-tot-noi-that-cao-cap-2-phong-ngu/
Căn hộ Nam Phúc 78 16 triệu/tháng https://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-can-ho-nam-phuc-premier-phu-my-hung/
Căn hộ Riverpark Premier 130 2.300$/tháng https://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-can-ho-view-song-3-phong-ngu-riverpark-premier-pmh/
Căn hộ Riverpark Premier 130 2.200$ https://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-can-ho-riverpark-premier-phu-my-hung/
Nhà Phố Mỹ Hoàng 108 2000$/tháng https://batdongsandaiphat.vn/cho-thue-nha-pho-phu-my-hung-mat-tien-nguyen-van-linh-quan-7/
Riverparrk Premier 130 800$/tháng

https://batdongsandaiphat.vn/can-ho-riverpark-premier-3-phong-ngu-cho-thue-chi-1-800-thang/

BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ MỸ HƯNG ĐANG BÁN THÁNG 6-7/2022

Bất Động Sản

Phú Mỹ Hưng

BÁN

Diện Tích
m2
Giá Thông tin Chi tiết Bất Động Sản Cần Bán
(diện tích, thiết kế, hình ảnh thực tế, hotline liên hệ..)
Biệt thự Chateau 187.5 95 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-biet-thu-lau-dai-chateau-nha-
dep-phong-cach-tan-co-dien-phap-day-du-noi-that-vao-o-ngay-95-ty/
Biệt Thự Mỹ Giang 400 90 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-my-giang-phu-my-hung/
Biệt Thự Mỹ Giang 400 90 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-my-giang-phu-my-hung-2/
Biệt Thự Mỹ Giang 216 56 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-nhanh-can-song-lap-
my-giang-phu-my-hung-gia-55-ty/
Biệt Thự Mỹ Giang 211 53 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-khu-pho-my-giang-
phu-my-hung-gia-53-ty-dien-tich-211m2/
Biệt Thự Mỹ Giang 211 53 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/72733/
Biệt Thự Mỹ Giang 211 53 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-khu-pho-my-giang-
phu-my-hung-gia-53-ty-dien-tich-211m2-2/
Biệt Thự Mỹ Giang 212 52.5 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/chi-duy-nhat-1-can-song-lap-
phu-my-hung-ban-gia-52-ty/
Biệt Thự Mỹ Giang 211 53 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-khu-pho-my-giang-
phu-my-hung-gia-53-ty-dien-tich-211m2-3/
Biệt thự Mỹ Giang 211,5 53 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-biet-thu-khu-my-giang-nha-dep-co-san-vuon53-ty/
Biệt Thự Mỹ Hào 207 78 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-song-lap-ha-huy-tap-phu-my-hung/
Biệt Thự Mỹ Kim 205 79 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-biet-thu-song-lap-my-kim-pmh-79-ty/
Biệt Thự Mỹ Kim 204.25 79 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-biet-thu-my-kim-phu-my-
hung-nha-dep-duong-lon-view-truc-dien-cong-vien-79-ty/
Biệt Thự Mỹ Phú 2 256M2 70 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-biet-thu-tu-lap-my-phu-
dien-tich-16-x-16-gia-tot-phu-my-hung-quan-7/
Biệt Thự Mỹ Phú 3 140 44 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-biet-thu-lien-ke-my-phu-3-phu-my-hung-
dong-nam-duong-lon-doi-dien-truong-canada-gia-44-ty/
Biệt Thự Mỹ Thái 1 203 70 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-my-thai-1-phu-my-hung/
Biệt Thự Mỹ Thái 2 126 33 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-nha-biet-thu-lien-ke-my-
thai-duong-noi-khu-gan-duong-nguyen-luong-bang-2/
Biệt Thự Mỹ Thái 3 180 58 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-biet-thu-goc-cong-vien-my-thai-3-pmhq7-3/
Biệt thự Mỹ Văn 280 79 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-biet-thu-don-lap-my-van-
gia-tot-nhat-phu-my-hung/
Biệt thự Mỹ Văn 198 57 tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-biet-thu-don-lap-my-van-
gia-tot-nhat-phu-my-hung-2/
Biệt Thự Mỹ Văn 1 280 79 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-don-lap-my-van-
gan-cong-vien-hoa-anh-dao-gia-79-ty/
Biệt Thự Mỹ Văn 1 126 45 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/can-biet-thu-lien-ke-my-van-d
uy-nhat-tren-duong-16-phu-my-hung-2/
Biệt Thự Mỹ Văn 1 126 44.8 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-lien-ke-my-van-duong-16-
gia-44-8-ty-dien-tich-126m2/
Biệt Thự Mỹ Văn 1 126 44.8 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-lien-ke-my-van-duong-16-
gia-44-8-ty-dien-tich-126m2-2/
Biệt Thự Mỹ Văn 1 126 45 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-biet-thu-khu-thuong-mai-phu-my-hung/
Biệt Thự Mỹ Văn 1 126 44 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-biet-thu-my-van-duong-16-doi-dien-midtown/
Biệt Thự Nam Đô 137,6 44 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/chuyen-nhuong-biet-thu-lien-ke-
khu-pho-nam-do-phu-my-hung/
Biệt Thự Nam Đô 374 44 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-nam-do-phu-my-hung-
dien-tich-sd-374m22-gia-44-ty/
Biệt Thự Nam Đô 137 44 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-nam-do-phu-my-hung-gia-
44-ty-dien-tich-374m2-su-dung/
Biệt Thự Nam Đô 137 44 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-nam-do-phu-my-hung-gia-
44-ty-dien-tich-374m2-su-dung-2/
Biệt Thự Nam Đô 137.6 44 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/can-ban-can-biet-thu-nam-do-
dep-moi-nha-co-ham-san-vuon-44ty/
Biệt thự Nam Đô 144 44 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-biet-thu-nam-do-pmhnha-dep-vao-o-lien/
Biệt Thự Nam Thiên 286,7 85 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-sieu-biet-thu-nam-thien-2-
khu-canh-doi-pmh-q7-2/
Biệt Thự Nam Thiên 286,7 85 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-biet-thu-khu-canh-doi-
phu-my-hung-vi-tri-thuan-tien-va-gia-tot/
Biệt Thự Nam Thông 270 98 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-nam-thong-1nha-dep-co-ho-boi-ban-98-ty/
Biệt Thự Nam Thông 342 108 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/can-ban-gap-biet-thu-goc-ngay-
nam-thong-3-phu-my-hung-gia-re-bat-ngo/
Biệt Thự Nam Thông 252 63.5 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-lo-dat-goc-xay-biet-thu-phu-my-hung/
Biệt Thự Nam Thông 144 44 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-nhanh-can-villa-moi-xay-khu-
nam-thong-phu-my-hung-42-ty/
Biệt Thự Nam Thông 198 57.5 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/chu-em-gui-ban-lo-dat-xay-biet-thu-
duong-lon-phu-my-hung/
Biệt Thự Nam Thông 126 43 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-lien-ke-mat-tien-
duong-so-20-phu-my-hung-full-noi-that/
Biệt Thự Nam Thông 198 57 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-lo-dat-biet-thu-nam-thong
-11x18m-ban-57-ty-287tr-m%c2%b2-phu-my-hung-q7/
Biệt Thự Nam Thông 216 70 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-cap-dat-nam-thong-phu-my-hung-huong-
dong-nam-mt-duong-lon-phu-hop-xay-vua-o-vua-lam-van-phong-gia-70-ty/
Biệt Thự Nam Viên 126 39 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-lien-ke-kdc-nam-vien-phu-my-hung-
nha-dep-huong-tay-bac-duoi-39-ty/
Biệt Thự Phú Gia 317 88 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-biet-thu-phu-gia-317m2-
view-cong-vien-san-vuon-rong-co-the-lam-ho-boi-88-ty/
Biệt Thự Phú Gia 575 193 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-phu-gia-sieu-biet-thu-pmh/
Căn h Ascentia 69 5.7 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/can-ban-gap-can-ho-ascentia-pmh-q7-dt
-69m2-2pn-2wc-gia-5-7-ty/
Căn hộ Cảnh Viên 200 11 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/10-ty-so-huu-ngay-can-penhouse-
ngam-toan-canh-phu-my-hung/
Căn hộ Green Valley 129 7.3 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-green-valley-cao-cap-gia-tot/
Căn hộ Green Valley 130m2 7.3 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/can-ho-green-valley-phu-my-hung-quan-7-
3-phong-ngu-full-noi-that-cao-cap-gia-ban-7-3-ty-thuong-luong/
Căn hộ Green Valley 117 6.8 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-green-valley-
3pn-2wc-nha-dep-gia-tot-phu-my-hung-quan-7-2/
Căn hộ Green Valley 128 6.95 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-green-valley-3pn-
2wc-nha-dep-can-goc-phu-my-hung-q7/
Căn hộ Happy Valley 293 26 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-duplex-san-vuon-happy-valley-premier-
dt-293m-phu-my-hung-q7/
Căn hộ Happy Valley 115.6 5.45 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-happy-valley-quan-7-pmh-
dt-115-6m2-3pn-2wc-gia-5-450-ty/
Căn hộ Happy Valley 170 12.7 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-happy-valley-
quan-7-pmh-dt-170m2-4pn-4wc-gia-12-7-ty/
Căn hộ Hưng Phúc 94 6.25 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-lo-can-ho-cao-cap-hung-phuc-premier-
3pn-2wc-phu-my-hung-quan-7/
Căn hộ Hưng Phúc 78 4.2 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-cao-cap-hung-phuc-
78m2-gia-4-2-ty-full-noi-that-2/
Căn hộ Hưng Phúc 78 3.6 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-hung-phuc-happy-residence-
gia-tot-2pn-2wc-phu-my-hung-quan-7/
Căn hộ Hưng Phúc 97 5.25 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/can-ban-can-ho-hung-phuc-pmh-q7-
dt-97m2-3pn-2wc-gia-5-250-ty/
Căn hộ Hưng Phúc 78 3.8 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-hung-phuc-happy-residence-
2pn-2wc-gia-tot-phu-my-hung-q7/
Căn hộ Hưng Phúc 78 4.2 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/can-ban-gap-can-ho-hung-phuc-
pmh-q7-dt-78m2-2pn-2wc-gia-4-2-ty/
Căn hộ Hưng Phúc 78 3.9 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-cao-cap-hung-phuc-
78m2-full-noi-that-3-9-ty/
Căn hộ Midtown 80 5.8 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-2-phong-ngu-
midtown-the-peak-phu-my-hung-quan-7/
Căn hộ Midtown 111 9 tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-homidtown-the-signature-gia-tot-
noi-that-cao-cap-3-phong-ngu-wiew-song/
Căn hộ Midtown 80 6.1 tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-midtown-the-signature-gia-tot-
noi-that-cao-cap-2-phong-ngu-10/
Căn hộ Midtown 80 6.1 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/can-ban-can-ho-midtown-gia-tot/
Căn hộ Midtown 81 5.7 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/can-ban-can-ho-midtown-gia-tot-2/
Căn hộ Midtown 80 5.6 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-lo-can-ho-midtown-signature-view-
dong-nam-huong-mat-pmh-q7/
Căn hộ Midtown 89 5.35 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-midtown-the-grande-gia-tot-
2pn-2wc-phu-my-hung-q7/
Căn hộ Midtown 80 6.1 tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-midtown-the-signature-
gia-tot-noi-that-cao-cap-2-phong-ngu-10-2/
Căn hộ Midtown 69 4.350 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-va-cho-thue-can-ho-hung-phuc-premier-
gia-tot-noi-that-cao-cap-2-phong-ngu-3/
Căn hộ Midtown 130 8.9 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/can-ban-gap-can-ho-midtown-m6-
130m2-gia-ban-8-9ty-bao-het-2/
Căn hộ Midtown 80 6.5 tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-midtown-the-signature-gia-tot-
noi-that-cao-cap-2-phong-ngu-11/
Căn hộ Midtown 80 7 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-midtown-the-signature-
gia-tot-noi-that-cao-cap-2-phong-ngu-12/
Căn hộ Midtown 80 5.9 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/can-ban-gap-can-ho-midtown-m8-
80m2-gia-ban-5-9ty-bao-het-2/
Căn hộ Midtown 68 4.25 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/can-ban-gap-can-ho-midtown-m6-
68m2-gia-ban-4-250ty-bao-het/
Căn hộ Midtown 120 8.9 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/can-ban-gap-can-ho-midtown-
m6-120m2-gia-ban-8-9ty-bao-het/
Căn hộ Midtown 80 6.1 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-cao-cap-midtown-signature-
nha-dep-phu-my-hung-quan-7-2/
Căn hộ Midtown 69 5.1 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-hoac-cho-thue-can-ho-cao-cap-
hung-phuc-premier-nha-dep-phu-my-hung-q7/
Căn hộ Midtown 80 5.3 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-midtown-signature-
2pn-2wc-gia-lo-5ty3-phu-my-hung-quan-7/
Căn hộ Midtown 123 13.9 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/can-ban-can-ho-midtown-quan-7-
pmh-dt-123-m2-3pn-2wc-gia-13-9-ty/
Căn hộ Midtown 80 6.1 tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-midtown-the-peak-
gia-tot-wiew-dai-phun-nuoc-2-phong-ngu/
Căn hộ Midtown 80 5.9 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-lo-can-ho-cao-cap-midtown-the-peak-
2pn-2wc-phu-my-hung-q7/
Căn hộ Midtown 80 5.9 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-lo-can-ho-cao-cap-midtown-the-peak-
2pn-2wc-phu-my-hung-q7-2/
Căn hộ Midtown 80 5.5 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-cao-cap-midtown-signature-
2pn-2wc-gia-tot-phu-my-hung-q7/
Căn hộ Midtown 129 8.6 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-midtown-symphony-
can-goc-gia-tot-phu-my-hung-quan-7/
Căn hộ Midtown 62 4.2 tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-midtown-the-singature-gia-tot-
noi-that-cao-cap-1-phong-ngu/
Căn hộ Midtown 120 9 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/can-ban-gap-can-ho-midtown-m7-
120m2-gia-ban-9ty-bao-het/
Căn hộ Midtown 122 11.55 tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-midtown-
gia-lo-cho-khach-vua-o-vua-dau-tu/
Căn hộ Midtown 123 10.9 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-view-song-
midtown-the-peak-3-phong-ngu/
Căn hộ Midtown 98 7.5 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/can-ban-gap-can-ho-midtown-m8-
98m2-gia-ban-7-5ty-bao-het/
Căn hộ Midtown 100 9.5 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/can-ban-gap-can-ho-midtown-m8-
100m2-gia-ban-9-5ty-bao-het/
Căn hộ Midtown 122 11 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/can-ban-lo-gap-can-ho-midtown-m8-
122m2-gia-ban-11-ty-bao-het/
Căn hộ Midtown 82 5,9 tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-midtown-the-signature-gia-tot-
noi-that-cao-cap-2-phong-ngu-13/
Căn hộ Midtown 115 8.65 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/can-ho-view-song-3-phong-ngu-
khu-midtown-signature-ban/
Căn hộ Penthouse Hưng Vượng 158 7.5 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-penhouse-hung-vuong-
quan-7-pmh-dt-158-m2-4pn-4wc-gia-7-5-ty/
Căn hộ Riverpark Premier 130 11.5 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-view-song-
3-phong-ngu-riverpark-premier-lau-cao/
Căn hộ Riverpark Residence 123 11 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-cao-cap-riverpark-premier-
3pn-2wc-nha-dep-phu-my-hung/
Căn hộ Riverpark Residence 126 7.3 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-river-park-1-quan-
7-pmh-dt-126m2-3pn-2wc-gia-7-3-ty/
Căn hộ Riverpark
Residence
7.4 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-3-phong-ngu-view-biet-thu-
khu-riverside-residence-pmh/
Căn hộ Riverpark
Residence
180 12 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-riverside-quan-7-pmh-
dt-180-m2-3pn-2wc-gia-12-ty/
Căn hộ Sky Garden 292 8.9 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-penhouse-sky-garden-3-
nha-dep-gia-tot-phu-my-hung-q7/
Căn hộ Sky Garden 70 2.9 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-sky-garden-quan-7-
pmh-dt-70-m2-2pn-3wc-gia-2-9-ty/
Căn hộ Star Hill 94.5 4.9 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-can-ho-star-hill-
3-phong-ngu-full-noi-that-gia-4-9-ty/
Căn h Urban Hill 108.68 7.9 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/can-ban-can-ho-urban-hill-quan-7-pmh-
dt-108-68m2-3pn-2wc-gia-7-9-ty/
Đất biệt thự Khu cảnh đồi 990 275 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-dat-biet-thu-don-lap-dien-tich-lon-
990m2-trung-tam-canh-doi-phu-my-hung-gia-275-ty/
Đất Nhà Phố Hưng Phước 111 25 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/lo-dat-gia-re-nhat-thi-truong-dat-nha-pho-
phu-my-hung-111m2-25-ty-kp-hung-phuoc-2/
Lavila 69.25 12.7 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/can-ban-nhanh-nha-o-
lavila-nha-be-12-7ty-gia-re-nhat-khu-vuc/
Lavila 96.25 12.7 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/can-ban-nhanh-nha-o-lavila-
nha-be-12-7ty-gia-re-nhat-khu-vuc-2/
Lavila 96,25 12.7 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-nhanh-biet-thu-lavila-
kien-a-gia-tot-nhat-thi-truong/
Lavila 300 78 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-don-lap-laviva-de-rio-
dien-tich-300m2-gia-78ty/
Nhà Phố
Nam Quang
111 32 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-nha-pho-nam-quang-mat-tien-
ly-long-tuong-phu-my-hung-duong-thong-gia-32-ty/
Nhà Phố Hưng Gia 111 37 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/gia-tot-dau-tu-cho-can-biet-thu-
pho-hung-gia-phu-my-hung-gia-36-ty/
Nhà Phố Hưng Gia 333 86 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-khach-san-hung-gia-3-333m2-
khu-van-hoa-giai-tri-phu-my-hung-quan-7/
Nhà Phố Hưng Gia 111 37 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/gia-tot-dau-tu-cho-can-biet-thu-pho-hung-gia-
phu-my-hung-gia-36-ty-2/
Nhà Phố Hưng Gia 111 36 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/nha-pho-thuong-mai-hung-gia-phu-my-hung/
Nhà Phố Hưng Gia 111 38 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-nha-pho-hung-gia-phu-my-hung-
mt-duong- phan-khiem-ich-nha-dep-co-ham-thang-may-dang-
co-san-hop-dong-thue-60tr-thang/
Nhà Phố Mỹ Toàn 148 57 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/biet-thu-lien-ke-my-toan-
khu-canh-doi-phu-my-hung/
Nine South 140 20 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/ban-biet-thu-ninesouth-nha-be-20-ty/
Nine South 122,5 21.4 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/can-ban-biet-thu-nine-south-
ngay-truc-duong-thuong-mai/
Riviera Point 125 6.8 Tỷ https://batdongsandaiphat.vn/can-ho-goc-3pn-the-view-rivierapoint-
full-noi-that-view-phao-hoa/
Xem thêm:  BÁN NHÀ BIỆT THỰ LIÊN KẾ MỸ THÁI ĐƯỜNG NỘI KHU GẦN ĐƯỜNG NGUYỄN LƯƠNG BẰNG