Các mốc thời gian khi sang tên sổ đỏ người dân cần nắm rõ

Thời hạn sang tên sổ đỏ

Khi sang tên sổ đỏ người dân cần lưu ý 3 mốc thời gian dưới đây để thực hiện theo đúng thời hạn mà pháp luật quy định, tránh mất tiền oan.

Theo Điểm a Khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013, đối với thửa đất đã có Giấy chứng nhận mà chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bắt buộc phải đăng ký biến động (đăng ký sang tên).

Share to...