Bộ Tư pháp đề xuất đánh thuế với nhà ở, căn hộ có giá trên 50 triệu/m2

Đề xuất đánh thuế với nhà ở, căn hộ có giá trên 50 triệu/m2

Bộ Tư pháp đề nghị ban hành Luật thuế bất động sản. Theo đó, dự kiến sẽ đánh thuế với nhà ở có giá trị cao, còn tăng thuế với đất ở cao hơn mức 0,03% như hiện nay.

Dự thảo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh năm 2023 đang được Bộ Tư pháp tổng hợp lấy ý kiến. Nội dung đáng chú ý là đề xuất ban hành Luật thuế bất động sản.

Cụ thể, Bộ Tư pháp đề nghị toàn bộ diện tích đất ở sẽ phải chịu thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần; đồng thời nghiên cứu ngưỡng đánh thuế với nhà, đất ở để áp mức cao đối với bất động sản có giá trị lớn. Đặc biệt, với nhà, đất lấn chiếm, bỏ hoang, chưa đưa vào sử dụng sẽ bị áp mức thuế suất cao hơn.

Sẽ đánh thuế với nhà ở

Bo Tu Phap De Xuat Danh Thue Voi Nha O Can Ho Co Gia Tren 50 Trieu M2

Về việc bổ sung đánh thuế đối với nhà ở, Bộ Tư pháp cho rằng nhằm đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế và tình hình phát triển kinh tế – xã hội hiện nay, góp phần hạn chế đầu cơ nhà, khuyến khích sử dụng nhà ở tiết kiệm, hiệu quả… Bên cạnh đó, việc bổ sung đánh thuế đối với nhà góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Theo Bộ Tư pháp, nhà ở được xem là một khoản đầu tư vào đất. Trên thực tế, Nhà nước khuyến khích việc xây dựng nhà ở và công trình xây dựng, tránh để đất bỏ hoang.

Do nhà ở mới được đưa vào đánh thuế nên cần nghiên cứu ngưỡng giá trị nhà tính thuế. Nguyên tắc không đánh thuế với nhà có mức đầu tư thấp (nhà tạm, nhà thiếu kiên cố, nhà bán kiên cố…). Hầu hết nhà ở nông thôn, miền núi… sẽ không bị đánh thuế. Mục tiêu là tránh gây gánh nặng thuế đối với đối tượng khó khăn, đồng thời đảm bảo quyền có nhà ở của người dân đã được quy định tại Hiến pháp.

Giá tính thuế đối với nhà ở được xác định bằng diện tích nhà tính thuế nhân (x) với giá của 1m2. Thuế suất sẽ theo biểu thuế lũy tiến từng phần với các bậc tương ứng với mức thuế suất. Đồng thời, cần quy định lộ trình áp dụng mức thuế suất theo giai đoạn kể từ ngày luật có hiệu lực nhằm đảm bảo tính khả thi và nhận được sự đồng thuận của người dân.

Đánh thuế cao với nhà chung cư trên 50 triệu/m2

Ngoài nhà ở, Bộ Tư pháp còn đề nghị đánh thuế với nhà chung cư trên ngưỡng chịu thuế. Nguyên tắc áp thuế mức rất thấp đối với những người sử dụng nhà có giá trị không lớn, nhà chung cư bình dân. Riêng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân sẽ thuộc đối tượng miễn thuế.

Bo Tu Phap De Xuat Danh Thue Voi Nha O Can Ho Co Gia Tren 50 Trieu M2

Còn đối với căn hộ cao cấp có giá trên 50 triệu đồng/m2, mức thuế sẽ cao nhằm góp phần đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập của các tầng lớp dân cư.

Giá tính thuế với nhà chung cư là giá theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà hoặc giá theo bảng giá của UBND cấp tỉnh ban hành.

Còn về mức thuế, để đảm bảo công bằng với đất ở, nhà ở riêng lẻ, Bộ Tư pháp đề nghị quy định đánh thuế với nhà chung cư được áp dụng từ giá trị đầu tiên, nhưng mức thuế suất sẽ thấp hơn đối với đất.

Đề nghị tăng thuế đối với đất ở

Bộ Tư pháp đề nghị đánh thuế đối với toàn bộ diện tích đất ở và nâng thuế suất cao hơn mức hiện nay (0,03%) là cần thiết để phù hợp với thông lệ quốc tế. Nhằm tạo được sự đồng thuận của người dân, mức thuế suất cần được tính toán cho phù hợp với khả năng nộp thuế của người dân. Đặc biệt, cần đảm bảo hầu hết các thửa đất ở nông thôn, có giá trị thấp đến trung bình đều không phải nộp thuế.

Còn về giá tính thuế đối với đất ở được xác định bằng diện tích đất tính thuế nhân (x) với giá của 1m2 đất tính thuế. Trong đó, diện tích đất tính thuế là diện tích đất thực tế sử dụng. Giá của 1m2 đất tính thuế được xác định bằng giá 1m2 đất trong bảng giá đất x hệ số điều chỉnh do UBND cấp tỉnh ban hành.

Riêng đối với nhà, đất lấn chiếm, nhà, đất chưa đưa vào sử dụng, Bộ Tư pháp đề nghị áp thuế suất cao nhằm ngăn chặn hoạt động đầu cơ bất động sản. Theo kinh nghiệm quốc tế, như tại Latvia, đất chưa sử dụng có mức thuế gấp đôi so với đất đã xây dựng. Hay tại Philippines, thuế đất chưa sử dụng được ấn định ở mức 5%, cao hơn gấp năm lần so với thuế suất đối với đất đã xây dựng.

Về tiến độ xây dựng văn bản, Bộ Tư pháp đề xuất Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật thuế bất động sản tại kỳ họp tháng 10-2024 và thông qua tại kỳ họp tháng 5-2025.

Theo tuoitre.vn

 

Share to...